MVO – Duurzaamheid

Pronk is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van mens, milieu en maatschappij, en draagt hier op positieve wijze aan bij. Niet alleen door keten-verantwoordelijkheid te nemen in het verminderen van belasting van mens en milieu maar ook door een positieve bijdrage te leveren aan goede doelen. Wij werken continue aan het verbeteren van onze duurzaamheid en zoeken ook onze leveranciers hier op uit.

Medewerkers
Medewerkers maken je bedrijf. De gezondheid, veiligheid en ontwikkelingsmogelijkheden van ons personeel spelen dan ook een belangrijke rol in de bedrijfsvoering. Maar dat geldt ook voor het personeel van onze leveranciers.

Pronk Geschenken controleert alle leveranciers op het naleven en handhaven van sociale en rechtvaardige behandeling van de bij de productie betrokken medewerkers. Uitganspunt hierbij zijn de naleving van mensenrechten en arbeidsnormen, zoals vastgelegd in het Handvest en de Conventies van de Verenigde Naties.

Milieu
Pronk Geschenken controleert continu de impact van haar handelen op milieu en maatschappij en neemt maatregelen ter voorkoming van negatieve effecten. Hierbij wordt er gelet op het energieverbruik, het scheiden van afval en het transport. Daarnaast zijn onze verpakkingsmaterialen FSC-gecertificeerd.

Pronk Geschenken neemt bovendien uitsluitend Groene Stroom af en verzendt CO2-neutraal met Groene Post. Binnen ons assortiment hebben wij een ruime keuze uit fairtrade, biologische en duurzame artikelen. Pronk Geschenken neemt, als deelnemer van FIRA, haar ketenverantwoordelijkheid door haar leveranciers te controleren op duurzaamheid.

Maatschappij
Pronk Geschenken staat midden in de samenleving en wil ook mensen die het financieel moeilijk hebben ondersteunen. Daarom schenken wij elk jaar kerstpakketten aan Voedselbank Nederland.

Daarnaast biedt Pronk Geschenken haar klanten de mogelijkheid een doos voor de Voedselbank in de kerstpakketten mee te verpakken. Met deze doos kan de ontvanger van het kerstpakket zelf producten aan de Voedselbank doneren. Daarnaast helpen Rotary Clubs met het inpakken van kerstpakketten, om op deze manier geld op te halen voor goede doelen. Pronk Geschenken helpt ze hierbij door een extra financiële bijdrage te leveren of door geschenken te doneren.

In het assortiment van de keuzegeschenken worden standaard diverse goede doelen opgenomen. Daarnaast verzorgt Pronk Fulfilment, ook onderdeel van Pronk Juweel BV, kosteloos de fulfilment-werkzaamheden voor promotionele en fondsenwervende activiteiten van het Emma kinderziekenhuis.

 ISO: Pronk Juweel B.V. is een ISO 9001:2015 en 14001:2015 gecertificeerde organisatie. Met ISO 9001 bewaakt Pronk Juweel op een gestructureerde manier continu de kwaliteit van haar processen en worden deze geoptimaliseerd.

Pronk Juweel is van mening dat een duurzame ontwikkeling van welvaart en welzijn een zorgvuldige omgang met natuur en leefmilieu vereist. Daarom heeft Pronk Juweel ervoor gekozen om zich als bedrijf, naast ISO 9001, ook voor ISO 14001 te certificeren.

Balans voor mens en natuur

Wij streven naar zero waste

Referenties

Klanten waar we trots op zijn
Contact

Pronk Juweel BV / Pronk Geschenken
Van Houten Industriepark 1
1381 MZ Weesp

KvK: 32015414
BTW: NL807886579B01